W środę wzmożone kontrole policji – chodzi o przejścia dla pieszych

Piesi to niechronieni uczestnicy ruchu drogowego najbardziej zagrożeni wypadkami. Znaczna część zdarzeń związanych z ich potrąceniem ma miejsce w rejonie przejść dla pieszych. Dlatego już w środę kołobrzescy policjanci przeprowadzą wzmożone działania skierowane przede wszystkim na bezwzględne przestrzeganie przepisów w obrębie “pasów”.
Już jutro policjanci przeprowadzą akcję, która będzie miała na celu podniesienie świadomości kierujących pojazdami silnikowymi oraz pieszych w obrębie przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Funkcjonariusze będą respektować przepisy prawa w związku z każdorazowym jego naruszeniem, zarówno przez kierujących jak i niechronionych uczestników ruchu drogowego – pieszych i rowerzystów. Działania mają na celu przede wszystkim uświadomienie korzystającym z drogi, że ustawa Prawo o Ruchu Drogowym jest aktem normatywnym, który należy znać i stosować.
Pamiętajmy, że wielu niebezpiecznych, czy wręcz tragicznych sytuacji można uniknąć gdy zrozumiemy, że bezpieczeństwo w dużej mierze zależy od nas samych

Komentarze