W tym roku kolęda w dwóch wersjach – wierni mogą zdecydować

Tradycyjnie po świętach Bożego Narodzenia rozpoczynają się wizyty duszpasterskie nazywane kolędą.

W tym roku część wiernych będzie mogła skorzystać z dwojakiej formy kolędy. Tak będzie m.in. w kołobrzeskiej katedrze. – Podobnie jak to było w ubiegłym roku, będziemy w styczniu zapraszali do bazyliki mieszkańców poszczególnych ulic na Mszę św. w ich intencji o godz. 19.00. Będziemy się wspólnie modlili o Boże błogosławieństwo, wszelkie łaski na nowy rok i opiekę naszej Patronki NMP. Pobłogosławimy po Mszy św. wodę, abyście mogli pokropić nią Wasze mieszkania. Ponadto, kapłani odwiedzą w domach tych wiernych, którzy wyrażą taką wolę. Formularze zaproszenia na kolędę do domu są dostępne przy zakrystii. Wypełnione zaproszenia można składać do skarbony przy zakrystii i w biurze parafialnym, a także wysyłać na adresy emailowe parafii. Plan kolędy będzie dostępny w gablotach i na stronie internetowej parafii od 1 stycznia – czytamy na stronie bazyliki. Dwojako kolęda odbędzie się także w parafii pw. Podwyższenia Świętego Krzyża przy ul. Jedności Narodowej, a także parafii pw. Św. Wojciecha. Wierni powinni zgłaszać chęć przyjęcia kolędy domowej w zakrystii lub biurze parafialnym.

Część parafii pozostaje jednak przy formie wspólnej modlitwy w kościele. Tak jest np. w kościele Św. Marcina przy ul. Portowej. – Podobnie jak minionym roku zapraszać będziemy Parafian z poszczególnych ulic do kościoła na wspólną modlitwę i błogosławieństwo rodzin.
Kolędę rozpoczniemy 3 stycznia. Plan kolędy wyłożony jest przy wyjściu z kościoła i dostępny na stronie internetowej. Ministranci będą powiadamiać mieszkańców – informuje proboszcz Marian Subocz. Taka forma obowiązywać będzie także w parafii Miłosierdzia Bożego przy ul. Mieszka I.

Komentarze