W urzędzie zapłacisz kartą

Dokonując opłat przy okazji wizyty w Urzędzie Miasta można już płacić kartą. Uruchomione zostały dwa terminale płatnicze: w Wydziale Obsługi Mieszkańców (p. 13) oraz w Urzędzie Stanu Cywilnego. W przypadku WOM dotyczy m.in. opłat skarbowych za wydanie zaświadczeń m. inf. o zameldowaniu, o braku osób zameldowanych w lokalu, o wspólnym zameldowaniu, o wymeldowaniu.  W USC chodzi o opłaty skarbowe np. za zawarcie związku małżeńskiego czy wydawanie odpisów z rejestru stanu cywilnego. Magistrat planuje też  rozszerzenie katalogu opłat za jakie będzie można w przyszłości płacić kartą.

Komentarze