Ważą się losy wójta Siemyśla Marka Dołkowskiego

Dzisiaj od godz. 7.00 do godz. 21.00 w gminie Siemyśl czynne są lokale wyborcze. Mieszkańcy mają opowiedzieć się, czy są za odwołaniem urzędującego wójta Marka Dołkowskiego, czy jednak pozostawią go na zajmowanym stanowisku.  Aby referendum było skuteczne, musiałoby zagłosować co najmniej 794 mieszkańców  gminy, uprawnionych do głosowania. Gdyby ponad połowa z nich opowiedziała się za odwołaniem, wójt straci stanowisko.  Mieszkańcy głosują w sali wiejskiej w Charzynie i Gminnym Ośrodku Kultury w Siemyślu. Jak usłyszeliśmy od członków komisji, do godz. 12.00 nie odnotowano żadnych incydentów. Frekwencja do tej godziny była stosunkowo niewielka zarówno w lokalu wyborczym w Charzynie, jak i Siemyślu.

Komentarze