Ważna inwestycja w Przedszkolu Miejskim nr 1

W Przedszkolu Miejskim nr 1 przy Zygmuntowskiej została oddana do użytku winda. Inwestycję zrealizowano w ramach programu “Przedszkola dla Wszystkich”.

Celem projektu jest stworzenie przyjaznych warunków w placówce dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci posiadających opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Do PM 1 uczęszcza aktualnie 29 dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym 1 dziecko poruszające się na wózku.

Inwestycja rozpoczęła się w kwietniu, a obecnie winda jest już oddana do użytku. Całkowity koszt prac to 778 tysięcy złotych.

Komentarze