We wrześniu rusza budowa ścieżki przy ulicy Grzybowskiej

Powiat Kołobrzeski podjął decyzję o dołożeniu kwoty 501.000 złotych do realizacji budowy ścieżki rowerowej przy ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu. Zakres prac polegać będzie na: rozbudowie chodnika o drogę rowerową, budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów oraz przebudowę i budowę oświetlenia.

W przetargu wpłynęły trzy oferty,  po ich otwarciu okazało się, że najniższa przewyższa środki finansowe, które zabezpieczyliśmy w budżecie na ten cel, stąd dzisiejsza decyzja, że zabezpieczymy dodatkową kwotę i jak najszybciej chcemy ruszyć z inwestycją, która jest wyczekiwana przez mieszkańców.  Nowa ścieżka rowerowa połączy się z istniejącymi trasami rowerowymi wzdłuż ulicy Grzybowskiej i w samym Grzybowie. – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Powiat Kołobrzeski na rozbudowę ulicy Grzybowskiej w Kołobrzegu w zakresie budowy drogi rowerowej otrzymał dofinansowanie w wysokości 50 % w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Długość odcinka drogi objętego inwestycją wynosi 1,100 km.


		

Komentarze