Więcej patroli na ulicach Kołobrzegu

Szeregi kołobrzeskich mundurowych powiększyły się dzięki funkcjonariuszom adaptacji zawodowej. Młodzi adepci zdobywać będą doświadczenie pod okiem policjantów z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie.

Adaptacja zawodowa policjantów już trwa. Bierze w niej udział sześciu funkcjonariuszy z województwa zachodniopomorskiego, którzy w ostatnim czasie rozpoczęli służbę w Policji. Młodzi stażem funkcjonariusze ukończyli kurs podstawowy zakończony egzaminem i już pracują w macierzystych jednostkach.
Policjanci kierowani są w miejsca zagrożone, tam gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń szczególnie uciążliwych dla mieszkańców. W związku z nanoszonymi na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa wykroczeniami, monitorują rejony parków, skwerów, placów zabaw, szkół oraz osiedli.

Funkcjonariusze pełnią służby w systemie zmianowym, głównie w godzinach popołudniowych i nocnych, zarówno w patrolach zmotoryzowanych jak i patrolach pieszych. Ich pracę nadzoruje dwóch doświadczonych policjantów OPP Szczecin. Obecność dodatkowego wsparcia w mieście jest możliwa dzięki dofinansowaniu Policji przez Urząd Miasta Kołobrzeg.

Komentarze