Wiemy, jaką nazwę wybrano dla najdłuższej promenady

Znamy nazwę najdłuższej polskiej promenady. Została ona wybrana w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Kultury.
Na konkurs wpłynęło ponad 200 propozycji z całej Polski. Jury w dniu 20 listopada 2023 roku po przeanalizowaniu wszystkich zgłoszeń zdecydowało zgodnie z regulaminem konkursu nie wybierać zwycięskiej nazwy. Jednocześnie zdecydowano, że zwycięska nazwa zostanie wybrana przez mieszkańców w drodze głosowania spośród następujących nazw: Promenada Morskich Szeptów, Promenada Bursztynowa, Promenada Tolerancji, Promenada Uzdrowiskowa.
W drugim etapie konkursu na najdłuższą polską promenadę zostało oddanych prawie 400 głosów. Oto wyniki:
Promenada Morskich Szeptów – 156
Promenada Bursztynowa – 125
Promenada Uzdrowiskowa – 58
Promenada Tolerancji – 58.
Autorką zwycięskiej propozycji jest Roksana Gil z  Cedyni. W opisie tak uzasadniała swój wybór: „Nazwa symbolizuje bliską relację między naturą a ludźmi, gdzie fale delikatnie szepczą sekrety natury do ucha spacerowiczów”.
Obecnie trwają prace nad sposobem wyeksponowania nazwy na promenadzie. Ze względu na długość (ponad 3 kilometry) zaplanowano umieszczenie nazwy w więcej niż jednym miejscu.

Komentarze