Wiemy, kto pokieruje “Okruszkiem”

W sali konferencyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego odbyła się narada dyrektorów jednostek oświatowych, z udziałem starosty kołobrzeskiego Mirosława Tessikowskiego.

W związku ze złożonym przez Panią Helenę Rudzis – Gruchałę pismem w sprawie rozwiązania umowy o pracę oraz rezygnacji ze stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego “Okruszek” w Kołobrzegu, Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora pani Małgorzacie Mularczyk, dotychczasowemu wicedyrektorowi SOSW “Okruszek” w Kołobrzegu, od 15 maja do czasu wyłonienia nowego dyrektora, nie dłużej niż do 30 września 2024 roku. Dziś uchwałę powierzającą obowiązki dyrektora pani Małgorzacie Mularczyk wręczył starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski.

Komentarze