Wjazd do Kołobrzegu od Zieleniewa czekają zmiany

Zespół do spraw zarządzania ruchem działający przy starostwie powiatowym zajął się koncepcją budowy ronda przy ulicy Witosa w Zieleniewie.

Rozpatrywano dwa warianty ronda: dwupasmowe oraz półturbinowe. Zespół zgodnie wybrał koncepcję budowy ronda dwupasmowego przy ulicach: Szczecińskiej, Witosa i Malinowej z założeniem, że główny potok ruchu pojazdów, ulica Szczecińska – 6 Dywizji Piechoty, ma być kierowany osobnym pasem.

– Projekt inwestycji na ulicy Witosa zakłada również przebudowę skrzyżowania z ulicą Szczecińską, gdzie powstanie rondo. Wprowadzimy także strefę ograniczenia prędkości do 30 km/h na całej ulicy Witosa. Inwestycję planujemy na przyszły rok, o ile uda się nam pozyskać środki zewnętrzne– mówi starosta Tomasz Tamborski.

Komentarze