Wkrótce nowe zasady odwiedzin w szpitalu

Już 1 kwietnia sprzed wejścia do kołobrzeskiego szpitala zniknie charakterystyczny pomarańczowy namiot, przez który od dwóch lat wchodziło się do lecznicy.

Choć noszenie maseczek w szpitalu nadal będzie obowiązkowe, to na wejściu nie będzie już mierzona temperatura i wypełniana specjalna ankieta. Szpital od 15 kwietnia  zapowiada także kolejne zmiany w funkcjonowaniu dotyczące odwiedzin pacjentów. Odwiedziny możliwe będą codziennie w godzinach 14:00 – 16:00, a
do pacjenta wejdzie jednego dnia wyłącznie jedna pełnoletnia osoba odwiedzająca.

Kolejne zasady funkcjonowania dla odwiedzających szpital publikujemy poniżej:

  • przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta, jak również po zakończeniu odwiedzin w oddziale należy zdezynfekować ręce,
    na czas odwiedzin osoba odwiedzająca oraz pacjent muszą zakładać jednorazowe maseczki chirurgiczne, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganego dystansu min. 1,5 m.,
  • osoba odwiedzająca nie może mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła).
  • artykuły i rzeczy osobiste dostarczane pacjentowi należy ograniczyć do niezbędnego minimum,
  • osoby odwiedzające są zobowiązane bezwzględnie stosować się do poleceń personelu medycznego, ostateczną decyzję o możliwości odwiedzin pacjenta w danym momencie podejmuje zawsze personel medyczny oddziału, w którym przebywa pacjent,
  • pacjent nie może opuszczać oddziału, w sali chorych może przebywać jednoczasowo wyłącznie jedna osoba odwiedzająca,
  • zaleca się, aby osoby odwiedzające pacjentów były zaszczepione przeciw Covid-19.

Komentarze