Wkrótce przebudowa ulicy Słonecznej

15 lutego rozpoczną się roboty budowlane związane z przebudową ulicy Słonecznej.
Organizację ruchu na czas robót podzielono na trzy etapy. Niestety, mieszkańcy muszą spodziewać się utrudnień. Zaplanowano częściowe zajęcie pasa drogowego związane z przebudową sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia drogowego (ETAP I, ETAP II) oraz całościowe zamknięcie ulicy dla ruchu pojazdów na czas prowadzenia prac związanych z budową nawierzchni jezdni (ETAP III).

Według planu wszystkie prace powinny zakończyć się do 29 maja.

POP

Fot. Google Maps

Komentarze