Wkrótce przetargi na dwie ważne inwestycje. Pieniądze już są

We wtorek 23 maja 2023 roku w Delegaturze Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koszalinie zostały podpisane umowy na inwestycje, które otrzymały dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W imieniu Zarządu Powiatu umowy podpisał wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś.

W przypadku powiatu kołobrzeskiego dotyczy to dwóch zadań: rozbudowy ulicy Jedności Narodowej oraz budowy drogi rowerowej przy ulicy Grzybowskiej. – Jeśli chodzi o inwestycję przy ulicy Grzybowskiej to przetarg ogłosimy jeszcze w tym tygodniu. Długość odcinka objętego zadaniem wynosi 1,1 km. Zakres projektu obejmuje: rozbudowę chodnika o drogę rowerową, budowę ciągu pieszo – rowerowego, przebudowę zjazdów oraz przebudowę i budowę oświetlenia. Wartość zadania wyniesie około 2 300 000 złotych, na co pozyskaliśmy 50 % dofinansowanie. Termin realizacji inwestycji to koniec grudnia tego roku. Natomiast przetarg na rozbudowę ulicy Jedności Narodowej ogłosimy w ciągu najbliższych dwóch tygodni. Długość odcinka objętego zadaniem wynosi 850 metrów. Droga zyska nową nawierzchnię, wykonane zostaną chodniki, ciąg pieszo – rowerowy, zjazdy, skrzyżowania, kanalizacja deszczowa, oświetlenie oraz doświetlenie przejścia dla pieszych. Na skrzyżowaniu ulicy Jedności Narodowej z ulicą Wylotową powstanie rondo, które pozwoli poprawić przepustowość wlotów skrzyżowania i rozwiązać problem z włączaniem się do ruchu. Ponadto zostanie zamontowana mała infrastruktura, m.in.: ławki, śmietniki czy stojaki na rowery. Wartość zadania wyniesie około 11 000 000 złotych. W tym wypadku również pozyskaliśmy 50 % dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Termin realizacji to maj 2024 roku – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

 

Komentarze