Wkrótce ruszy akcja odbioru choinek

Od 2 stycznia do 28 lutego 2024 r. realizowana będzie akcja odbioru naturalnych choinek.
Choinki w przypadku domków jednorodzinnych należy gromadzić w miejscach łatwo dostępnych przy pojemnikach, a w przypadku nieruchomości wielolokalowych przy wiatach śmietnikowych lub w miejscach łatwo dostępnych. W przypadku domków jednorodzinnych choinki odbierane są z częstotliwością jeden raz w tygodniu w czwartki.

Konieczność odbioru choinek można zgłosić w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Kołobrzeg – telefonicznie pod numerem 94 35 516 29, 94 35 516 25, 94 35 516 76, 94 35 516 03, mailowo: m.pytel@um.kolobrzeg.pl bądź przez aplikację Ecoharmonogram.

Choinki wystawione do odbioru są traktowane jako frakcja odpadów biodegradowalnych, muszą być pozbawione wszelkich lampek i ozdób, w tym wykonanych z tworzyw sztucznych, papieru, metalu, szkła.

Komentarze