Wojewoda powiedział “Nie” poszerzeniu granic miasta

Wniosek o rozszerzenie granic miasta o Korzyścienko trafi do Premiera RP z negatywną opinią Wojewody Zachodniopomorskiego. Choć opinia nie jest wiążąca to na pewno będzie stanowić ważny głos w tej dyskusji.

Przypomnijmy, że miasto chce przyłączyć 123 hektary z terenów obecnej gminy Kołobrzeg, by utworzyć strefę ekonomiczną. Takiemu rozwiązaniu sprzeciwiają się zarówno mieszkańcy gminy, jak i samorządowcy, którzy swoje stanowisko przekazali niedawno wicewojewodzie.

– Przykro mi, że pan Wojewoda nie dostrzega potrzeb Kołobrzegu. To ważny projekt, który mógł przynieść korzyści nie tylko mieszkańcom miasta, ale i całego regionu. Planuję częściej zapraszać pana Wojewodę do Kołobrzegu, aby sam mógł się przekonać o naszych potrzebach. Pomimo, że Wojewoda nie wziął pod uwagę głosu mieszkańców naszego miasta liczymy, że uwzględni je pan Premier wydając swoją ostateczną decyzję – komentuje prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska.

Ostateczną decyzja w sprawie granic miasta należeć będzie właśnie do premiera.

Komentarze