Wracają rodzinne porody

Mamy dobrą wiadomość dla ciężarnych kobiet. Po przerwie spowodowanej pandemią, do kołobrzeskiego szpitala powracają rodzinne porody.

Jak przygotować się do tego niewątpliwie wyjątkowego wydarzenia?  Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że poród rodzinny powinien zostać wcześniej zgłoszony w oddziale ginekologiczno-położniczym. Zaleca się, aby rodząca oraz osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym przedstawiły potwierdzone uczestnictwo w szkole rodzenia „Bocianek”. Osoba towarzysząca rodzącej powinna personelowi przedstawić negatywny wynik wymazu w kierunku SARS-CoV-2, wykonanego maksymalnie do 72 h przed zaplanowanym porodem. Ponadto osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym podlega poniższym zasadom reżimu sanitarnego: nie może mieć objawów infekcji, w szczególności: gorączki, kataru, kaszlu, bólu gardła; przed wejściem na salę porodową musi założyć następujące środki ochrony osobistej: jednorazową maskę chirurgiczną, jednorazowy fartuch chirurgiczny, czepek, buty ochronne;

po wejściu na salę porodową nie może już jej opuszczać przez cały okres pobytu; jest zobowiązana do bezwzględnego stosowania się do poleceń personelu medycznego.

Nieprzestrzeganie zasad określonych w procedurze przez osobę towarzyszącą skutkować będzie brakiem możliwości uczestniczenia w porodzie rodzinnym. Ostateczną decyzję o możliwości odbycia porodu rodzinnego podejmuje lekarz dyżurujący.

Komentarze