Wręczenie Nagród dla Zdolnych Uczniów Szkół Średnich powiatu kołobrzeskiego 2022

Kołobrzeska Izba Gospodarcza, jak co roku przyznała nagrody dla  najzdolniejszych uczniów szkół średnich powiatu kołobrzeskiego za rok szkolny 2021/2022.

Nagroda KIG stanowi wyróżnienie indywidualne dla uczniów, wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w nauce z przedmiotów ścisłych, jak matematyka, fizyka, chemia, informatyka, czy astronomia. Uczniów, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny, jednocześnie wykazujących się  wrażliwością i aktywnością społeczną. Tegoroczni laureaci brali udział w konkursach, olimpiadach, wyróżniali się kreatywnością, dodatkowo odnosili sukcesy sportowe oraz angażowali się w życie swojej społeczności. Dorastanie w czasach pandemii Covid -19 i sytuacja geopolityczna nie hamuje młodych ludzi.

W tym roku wpłynęło łącznie 12 podań, z których wybrano trzy osoby przyznając im nagrody pieniężne:

I nagrodę i czek na kwotę 1 500 zł otrzymała Oliwia Cichaczewska, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, za  wybitne osiągnięcia w nauce, udział w Olimpiadach: Wiedzy o Mózgu (II etap), Ekologicznej oraz PCK o Zdrowym Stylu Życia (III miejsce), Olimpiadzie Wiedzy o HIV i AIDS (II miejsce)  oraz sukcesy sportowe, a nadto za rozwijanie swoich pasji i zaangażowanie w życie społeczne. Wolontariat na rzecz DKMS oraz WOŚP oraz inne akcje pomocowe.

II nagrodę i czek na kwotę 1.500 zł otrzymał Piotr Kozłowski, uczeń  I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, który zajął 14 miejsce w finale LXV Olimpiady Astronomicznej, wybitnie uzdolniony w kierunku fizyki, udział w powiatowych zawodach pływackich (II miejsce), a nadto za rozwijanie swoich pasji oraz aktywny udział w życiu społeczności szkolnej.

III nagroda i czek na kwotę 500 zł trafiła do Besny Iwony Mohamad, uczennicy I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu za wybitne osiągnięcia w nauce, wolontariat na rzecz: DKMS, Szpitala Klinicznego Szczecin oddziału dziecięcego hematologii i onkologii, pomoc słabszym uczniom, aktywna praca w samorządzie uczniowskim, jak i osiągnięcia sportowe w biegach (między innymi, brązowy medal w biegu na 100 m w Ogólnopolskiej Licealiadzie)

Wręczenie nagród  odbyło się 1 września o godz. 8:00  w I Liceum Ogólnokształcącego Dwujęzycznego im. Mikołaja Kopernika w Kołobrzegu, podczas akademii rozpoczęcia roku szkolnego.

Komentarze