Wspominamy tych, którzy odeszli

Listopad to  czas wspomnień i wspólnej modlitwy za tych, którzy odeszli.  Co roku staramy się przypomnieć osoby, które odeszły w ciągu ostatniego roku, a szczególnie zapisały się w pamięci społeczności.

18 czerwca kołobrzeżan zelektryzowała informacja o śmierci Antoniego Szarmacha. Antoni był jednym z najbardziej znanych i lubianych kołobrzeskich społeczników, pedagogiem, działaczem oświatowym, członkiem szczecińskiego zarządu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, prezesem kołobrzeskiego oddziału Ligi Morskiej i Rzecznej, wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przewodnikiem, miłośnikiem przyrody, radnym Rady Powiatu, ale nie tylko. Był przede wszystkim dobrym i ciepłym człowiekiem, którego lubił każdy bez względu na wiek, przekonania partyjne, religijne, tym, który potrafił rozładować trudne sytuacje błyskotliwym żartem. Antoni kochał ludzi, przyrodę i swój ukochany Kołobrzeg. To on jako pierwszy wpadł na pomysł uhonorowania i objęcia opieką najstarszych dębów w powiecie (m.in. „Bolesława”, „Warcisława”, „Barnima” „Bogusława”), był również pomysłodawcą  sympatycznego konkursu „Jazdy rowerem po wodzie”, czy wyścigów smoczych łodzi.

Waleria Żuławnik zmarła 6 grudnia ubiegłego roku. Waleria Żuławnik urodziła się 28.10.1936 roku w Nowosybirsku gdzie oboje rodzice zostali zesłani z powodu polskiego pochodzenia. W 1959 ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną we Lwowie na wydziale dyrygentury. Przez 19 lat pracowała na Akademii Muzycznej we Lwowie na wydziale dyrygentury symfoniczno – chóralnej. Wykształciła 23 zawodowych dyrygentów, z których dwoje prowadzi katedry chóralistyki, jeden pracuje w Ministerstwie Kultury w Kijowie a inni jako dyrygenci zawodowych chórów i orkiestr. Od kwietnia 1998 roku do grudnia 2019 roku prowadziła jako kierownik artystyczny i dyrygent chór Regionalnego Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Z. Herberta ’Cantores Colabregae” (do roku 2009 Miejskiego Ośrodka Kultury w Kołobrzegu). Zanim nas opuściła, zdążyła poprowadzić swój ostatni koncert.

Andrzej Rachalewski zmarł 16 listopada 2019 roku. Był emerytowanym strażakiem Państwowej Straży Pożarnej oraz zasłużonym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Charzynie. – To był wspaniały człowiek i wzorowy strażak. Zawsze pomocny i życzliwy ludziom – mówi o zmarłym Krzysztof Pełechaty, sekretarz Urzędu Gminy Siemyśl.

Andrzej Misiak zmarł tragicznie 17 lipca tego roku. Pan Andrzej od 2004 roku zatrudniony był w Urzędzie Gminy Siemyśl, od 2005 do 2020 roku pełnił funkcję zastępcy wójta.

Krzysztof Olejnik, nadleśniczy Nadleśnictwa w Gościnie. Swoją karierę rozpoczął w 1986 r. w Nadleśnictwie Czaplinek, najpierw jako stażysta, następnie adiunkt technolog, główny inżynier i zastępca nadleśniczego. Od 1.07.2005 r. został powołany na stanowisko Nadleśniczego Nadleśnictwa Gościno. Pełnił tę funkcję przez 15 lat. Przez cały ten czas był pełnym pasji i zaangażowania pracownikiem Lasów Państwowych.  Jego wytrwałość, sumienność i zdyscyplinowanie może być wzorem do naśladowania dla wszystkich leśników. W osobie pana Nadleśniczego Krzysztofa Olejnika utraciliśmy przewodnika, który razem z nami pokonywał wszelkie przeciwności losu, cenionego leśnika wrażliwego na ludzkie problemy, chętnego do pomocy potrzebującym, odważnego i skutecznego w dążeniu do celu, pełnego energii do działania. Swoim ciepłem i optymizmem obdarzał wszystkich, którzy znaleźli się w jego otoczeniu. Odejście Pana Nadleśniczego Krzysztofa jest nieodżałowaną stratą dla wszystkich pracowników Lasów Państwowych, jak i wszystkich osób, które go znały – mówią osoby, które go znały i współpracowały. Pan Krzysztof zginął tragicznie 13 sierpnia tego roku.

Anna Buchner-Wrońska

Komentarze