Wybierz wolontariusza roku

Czy znasz osoby, które pomagają wszędzie tam, gdzie bezinteresowna pomoc jest bardzo potrzebna? Takie, które robią wiele dobrego dla naszej społeczności? Osoby, które mogą i powinny być inspiracją i przykładem dla innych? A może któraś z kołobrzeskich organizacji pozarządowych zasługuje na szczególne uznanie? Jeśli tak, to zgłoś je w konkursie „Wolontariusz Roku 2022”, organizowanym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg Annę Mieczkowską.

Termin zgłoszeń upływa 15 listopada.  Osoby i organizacje, które w oczach Kapituły Konkursu w sposób szczególny w tym roku wyróżniły się swoją aktywnością zostaną wyróżnione podczas grudniowej „Gali Wolontariatu”.

W jakich kategoriach przyznane zostaną wyróżnienia?

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, którzy czynnie angażowali się i wspierali działania na terenie Miasta Kołobrzeg na rzecz drugiego człowieka, w następujących kategoriach:

  • Wolontariusz Roku 2022 (kategoria indywidualna)
  • Wolontariusz Roku 2022 (kategoria grupowa)
  • Grand Prix 2022 – nagroda specjalna dla organizacji za całokształt działalności charytatywnej lub szczególne zaangażowanie w dziedzinie wolontariatu. Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, którzy czynnie angażowali się i wspierali działania na terenie Kołobrzegu na rzecz drugiego człowieka.

Kogo można zgłosić?

Indywidualnego wolontariusza, parę lub grupę wolontariuszy działających wspólnie, organizację pozarządową za całokształt jej działalności charytatywnej lub szczególne zaangażowanie w dziedzinie wolontariatu.

Kto może dokonać zgłoszeń kandydatów?

Organizacje pozarządowe, instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy  z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie, a bezpośrednio – wolontariusze zgłaszający swoją kandydaturę, osoby fizyczne korzystające ze wsparcia wolontariusza/grupy wolontariuszy, inne osoby prawne i fizyczne, które bezpośrednio nie korzystają ze wsparcia wolontariuszy, a którym znane są dokonania nominowanego wolontariusza lub ich grupy.

Gdzie należy dostarczyć formularz zgłoszeniowy?

Formularz zgłoszeniowy należy złożyć do dnia 15 listopada 2022 r. do godz. 15.30 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Kołobrzeg przy ul. Ratuszowej 12 (wejście przy Straży Miejskiej). Dokumenty do pobrania: http://umkolobrzeg.esp.parseta.pl/index.php?id=139705

 

 

Komentarze