Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta

24 stycznia 2022 roku w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg kadencji 2022-2023.

Działasz na rzecz mieszkańców i miasta? Jesteś członkiem samorządu uczniowskiego, udzielasz się w organizacjach pozarządowych, a może masz pomysły na integrację i współpracę wśród kołobrzeskiej młodzieży? Spróbuj swoich sił w Młodzieżowej Radzie Miasta Kołobrzeg, która jest reprezentacją młodzieży uczącej się na terenie naszego miasta oraz pełni rolę doradczo-konsultacyjną dla prezydenta Kołobrzegu.

Młodzieżowy radny może na własnej skórze przekonać się, jak pracuje samorząd, może wyrazić w ten sposób swoje zdanie, zainteresować dorosłych radnych danym tematem czy problemem. Rada podejmuje dużo inicjatyw dla mieszkańców, organizuje różnego rodzaju akcje, również dobroczynne. Młodzieżowa Rada Miasta opiniuje uchwały, może też podejmować uchwały ze swoimi pomysłami czy wnioskami, które trafiają później do prezydenta lub dorosłych radnych.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Kołobrzeg odbędą się 24 stycznia 2022 roku. W okręgu wyborczym stanowiącym szkołę podstawową wybiera się jednego radnego, a w okręgu wyborczym stanowiącym szkołę ponadpodstawową wybiera się dwóch radnych.

Komentarze