Wyjątkowy dzień w klubie seniora

Wyjątkowo uroczyste spotkanie zorganizowano w Klubie Seniora „Pod Aniołami”, działającym przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rymaniu. Tego dnia kilku  seniorów, należących do klubu,  obchodziło 80. rocznicę urodzin, a dwie pary seniorów 50. rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. W uroczystości wzięli udział: przewodnicząca Rady Gminy Anna Dworek oraz wójt gminy Rymań  Mirosław Terlecki. Były życzenia i gratulacje, jubilaci otrzymali piękne wiązanki kwiatów, nie obyło się przy tym, bez odśpiewania gromkiego „Sto lat”. 50 – lecie pożycia małżeńskiego obchodzili: Maria i Stanisław Telejowie oraz  Maria i Stanisław Ciechanowiczowie.  80 urodziny z kolegami-seniorami świętowali:  Jadwiga Stanowska, Bronisława Doroch, Paulina Milczanowska, Jan Milczanowski i  Stanisław Konieczny. Spotkanie zakończyło się wspólną kolacją i oczywiście tańcami.

Komentarze