Wyłoniono dyrektora Domu Dziecka

W ogłoszonym otwartym naborze na stanowisko dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej w Gościnie, wpłynęła jedna oferta.
Następnie kandydat odbył rozmowę kwalifikacyjną z Zarządem Powiatu. – W wyniku przeprowadzonego naboru podjęliśmy uchwałę o zatrudnieniu pana Jacka Pawłowskiego od 1 kwietnia na stanowisku dyrektora – mówi starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski.

Komentarze