Wymarzony plac zabaw

Rymań.

Wsparcie finansowe otrzymane z Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” umożliwiło gminie Rymań realizację inwestycji, jaką było doposażenie miejscowego placu zabaw  przy ulicy  Nowej w Rymaniu. Istniejący plac zabaw wyposażony był w ubogie elementy, natomiast działanie przyczyniło się do stworzenia mieszkańcom miejsca i warunków do  rozwoju aktywności ruchowej oraz aktywnego i zdrowego spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Dzieci, młodzież i dorośli mogą przebywać ze sobą. Zostały stworzone warunki do grupowej zabawy, promocji aktywności społecznej i sportowo-rekreacyjnej.  W ramach otrzymanego wsparcia zakupiono nowe elementy, m.in. zjazd linowy i zestaw wielofunkcyjny, zostałyrównież rozmieszczone elementy siłowni zewnętrznej.

AB-W

Komentarze