Wyraź opinię na temat Regionalnego Centrum Kultury – wypełnij ankietę

Kwestionariusz ankiety został sporządzony przez Regionalne Centrum Kultury w Kołobrzegu im. Zbigniewa Herberta i jest skierowany do mieszkańców miasta Kołobrzeg i jego okolic.

Ankieta ma na celu weryfikację działalności, jakości usług oraz kierunków rozwoju naszej instytucji w odniesieniu do Państwa opinii oraz potrzeb. Informacje w ten sposób zgromadzone zostaną wykorzystane do opracowania diagnozy i potrzeb kulturalnych w Kołobrzegu.

Kwestionariusz składa się z 18 pytań i ma charakter anonimowy.

Chcesz wziąć udział w losowaniu 5 karnetów na 5 dowolnie przez siebie wybranych wydarzeń organizowanych przez RCK? Pozostaw na końcu ankiety numer telefonu.

Komentarze