Wyrok za zaśmiecenie lotniska – sprzątanie to koszt 100 tysięcy złotych

Uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Kołobrzegu w sprawie prowadzonej przez Straż Miejską w Kołobrzegu przeciwko głównemu sprawcy, który gromadząc dużą ilość odpadów – zaśmiecił działkę miejską na lotnisku w Podczelu.  

Chodzi o zdarzenie z sierpnia ubiegłego roku. Strażnicy po dokonaniu analizy rodzaju składowanych odpadów, dotarli do właścicieli śmieci, a za ich pośrednictwem do samego sprawcy zaśmiecenia. Jak się okazało, jedna z firm zlecająca usunięcie odpadów budowlanych, za pośrednictwem portalu OLX, wyszukała ogłoszenie, w którym jeden z mieszkańców osiedla Podczele oferował swoje usługi polegające na wywozie odpadów, w tym budowlanych.

Przesłuchanie wielu świadków przekonało strażników co do słuszności stawianych podejrzanemu zarzutów polegających na zaśmieceniu lotniska. W związku z tym, został przeciwko niemu skierowany wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kołobrzegu. Grzywna wymierzona sprawcy wykroczenia przez sąd wynosi 500zł. Jednak to nie koniec sprawy. Miasto Kołobrzeg występowało w tej sprawie jako pokrzywdzony. Od chwili uprawomocnienia się wyroku miastu przysługuje prawo obciążenia sprawcy tego bulwersującego czynu całą kwotą, jaką będzie musiało ponieść za uporządkowanie terenu.  – Według naszych szacunków kwota uprzątnięcia tych odpadów to koszt nawet 100 tysięcy złotych – informuje Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu.

Komentarze