Wznawiają roboty przy dokończeniu obwodnicy Koszalina w ciągu S6

Wykonawcy S3 Dargobądz-Troszyn i S6 obwodnicy Koszalina wznawiają roboty

Konsorcja, których liderem jest firma Polbud Pomorze, wznowią dzisiaj prace na budowie drogi S3 Dargobądz – Troszyn i dokończenie obwodnicy Koszalina w ciągu S6. To efekt wczorajszych rozmów Szefa GDDKiA Pawła Woźniaka z przedstawicielami wykonawcy. Kolejne spotkanie, podczas którego strony planują dokonać wiążących ustaleń wyznaczono na 8 kwietnia br. Do tego czasu prace na obu kontraktach będę prowadzone zgodnie z planem.

Dialog i zapisy kontraktowe

We środkowych rozmowach w siedzibie GDDKiA w Warszawie brali udział przedstawiciele inwestora, wykonawcy robót oraz inżyniera kontraktu. Na spotkaniu omówiono kluczowe aspekty związane z realizacją przedmiotowych inwestycji oraz ustalono obszary i planowany harmonogram rozwiązywania występujących na kontrakcie oraz zgłoszonych przez konsorcjum problemów.

Potwierdzono, że wspólnym celem każdej ze stron jest dalsza sprawna realizacja przedmiotowych inwestycji oraz konstruktywne rozwiązania na obu kontraktach.

Komentarze