Wzrosną opłaty za wyżywienie w przedszkolach

Ceny posiłków w miejskich przedszkolach zostaną podniesione. Ma to związek z rosnącymi cenami produktów.

Obecnie rodzice posiadający Kołobrzeską Kartę Mieszkańca nie ponoszą żadnych opłat za fakt uczęszczania dziecka do miejskiego przedszkola. Ci którzy KKM nie mają, płacą po 1 zł za każdą godzinę powyżej 5 godzin obecności dziecka w przedszkolu. Inaczej wygląda sytuacja związana z odpłatnością za posiłki. Stawka jest ustanawiana przez urząd – na wniosek dyrektorów jednostek. Dotyczy tak zwanego „wsadu do kotła”, czyli jest to koszt zakupu produktów, z których przygotowywane jest całodzienne wyżywienie dla dzieci. Obecnie stawka ta wynosi 8,50 zł za dzień i obejmuje produkty na trzy posiłki. Koszty wytworzenia posiłku, czyli energię, wynagrodzenia pracowników i amortyzację sprzętów pokrywa budżet miasta.

Niestety rosnące w sklepach ceny produktów powodują, że dyrektorzy placówek nie są w stanie dokonywać zakupów, które zmieściłyby się w obowiązującej odpłatności. Dlatego stawka za zakup produktów, którą będzie musiał uiścić rodzic wzrośnie do 12,50 zł za dzień. Zmiana będzie obowiązywać od września 2022 r. Obecnie obowiązująca stawka została ustalona we wrześniu 2020 r.

Komentarze