Z darami na Ukrainę

W poniedziałek, 2 stycznia 2023 roku po raz piąty na Ukrainę wyjeżdżają kołobrzescy ratownicy medyczni z darami od mieszkańców powiatu kołobrzeskiego i Kołobrzegu. Panowie wiozą między innymi do Charkowa produkty spożywcze i chemiczne, odzież, obuwie, zabawki dla dzieci, sprzęt medyczny oraz 11 agregatów. W ramach akcji kołobrzeżanie odwiedzą także dzieci z sierocińca w Iwano-Frankowie. Natomiast 6 stycznia w obchodzone na Ukrainie Boże Narodzenie ratownicy rozdadzą 300 paczek żywieniowych dla potrzebujących. W całą akcję humanitarną zaangażował się również starosta kołobrzeski Tomasz Tamborski. Jeszcze przed wyjazdem konwoju starosta osobiście pożegnał panów, życząc im bezpiecznej podróży. Wyjazd będzie trwał 10 dni. Wśród darczyńców znaleźli się: OSP Karcino, POSP Tryton Kołobrzeg oraz harcerze z Bałtyckiego Morskiego Hufca w Kołobrzegu.

5 stycznia 2023 roku mija rok od pierwszego wyjazdu kołobrzeskiego konwoju z pomocą humanitarną na Ukrainę. W tym dniu zaplanowany został kolejny wyjazd z darami.

Komentarze