Z jakimi miastami Kołobrzeg powalczy o Europejską Stolicę Kultury?

Znamy pełną listę kandydatów do Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku.

Europejska Stolica Kultury to prestiżowy tytuł przyznawany na rok przez Unię Europejską. W 2029 roku kulturalnymi stolicami zostaną dwa miasta – jedno z Polski, drugie ze Szwecji. Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego widnieje lista miast ubiegających się o ten tytuł w 2029 roku. 12 miast z naszego kraju zadeklarowało przystąpienie do konkursu. Poza Kołobrzegiem są to: Bielsko – Biała, Bydgoszcz, Jastrzębie – Zdrój, Katowice, Kielce, Lublin, Opole
Płock, Pszczyna, Rzeszów, Toruń.
Kolejnym krokiem jest przesłanie najpóźniej do 15 września wniosków aplikacyjnych, które będą rozpatrywane przez niezależnych ekspertów.
Złożone przez powyższe miasta wnioski aplikacyjne będą następnie oceniane przez panel ekspertów, który składa się z 10 osób wyznaczonych przez Parlament Europejski, Radę UE, Komisję Europejską i Komitet Regionów, a także dwóch specjalistów wyznaczonych przez MKiDN. W ostatniej dekadzie października nastąpi spotkanie preselekcyjne, podczas którego odbędzie się przesłuchanie przedstawicieli miast kandydujących. Panel ekspertów uzgodni krótką listę miast wybranych do etapu selekcji finałowej, zaplanowanej wstępnie na połowę 2024 roku.
Dotychczas dwa polskie miasta: Kraków (w 2000 r.) i Wrocław (w 2016 r.) zostały wyróżnione tym tytułem.

Komentarze