Zainteresowanie Budżetem Obywatelskim – projekty wpłynęły z każdego osiedla

Nabór wniosków do Budżetu Obywatelskiego został zakończony.

Do urzędników wpłynęło łącznie 26 projektów od mieszkańców. 19 z nich zgłoszono online, a 7 w wersji papierowej. Co istotne, wnioski, które złożyli mieszkańcy dotyczą nie tylko kategorii ogólnomiejskiej, ale również wszystkich osiedli. Można również powiedzieć o nieco większej inicjatywie mieszkańców. W poprzedniej edycji w BO były 22 projekty.

Teraz złożone przez mieszkańców wnioski muszą przejść weryfikację urzędników. Jeśli spełnią wszystkie kryteria, zostaną zakwalifikowane do głosowania. Pełną listę projektów poznamy 1 czerwca, a głosowanie rozpocznie się sześć dni później i potrwa prawie dwa tygodnie. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 27 lipca.

W puli Budżetu Obywatelskiego niezmiennie pozostaje milion złotych.

Komentarze