Zakończono prace renowacyjne na cmentarzu wojennym

Prace związane z renowacją nagrobków uczestników walk o Kołobrzeg na cmentarzu wojennym w Kołobrzegu zostały zakończone.

Ponad 430 granitowych płyt nagrobnych zostało poddane renowacji: wyrównano je w płaszczyźnie, czyszczono, umyto z plam, wykwitów, przeprowadzono dezynfekcję, odtłuszczono i pomalowano. Uczytelnione zostało także liternictwo. Prace renowacyjne wykonała firma Archinova z Kołobrzegu. Renowacji towarzyszy bezpłatna publikacja informacyjna z mapą cmentarza, z której treścią w wersji elektronicznej można zapoznać się także na stronie: zabytki.kolobrzeg.eu. Publikację opracowało Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu, a jej projekt wykonał Darek Jakubowski z Wydawnictwa Kamera.

W ramach zadania miał miejsce również spacer edukacyjny pt. „Poznawanie nekropolii kołobrzeskiej”. Wspólnie z przewodnikami z Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu mieliśmy okazję zapoznać się z dziejami tworzenia nekropolii oraz walkami o miasto w 1945 r. Spacer odbył się 22 września 2023 r. z okazji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Zadanie koordynowało Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków we współpracy z Wydziałem Inwestycji i Rozwoju oraz Wydziałem Kultury i Oświaty Urzędu Miasta Kołobrzeg. Zadanie było realizowane przez Gminę Miasto Kołobrzeg i dofinansowane w ramach programu rządowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Cmentarz Wojenny w Kołobrzegu to jedna z większych nekropolii z okresu II wojny światowej w Polsce. Upamiętniono tu żołnierzy walczących o miasto w marcu 1945 roku. Organizacja kwatery rozpoczęła się w 1948 roku. W latach 1959-1963 kwatera ze szczątkami żołnierzy przy ul. 6. Dywizji Piechoty otrzymała trwałą architekturę cmentarną zaprojektowaną przez arch. Wiktora Tołkina Obecna forma cmentarza pochodzi z roku 1980, autorem projektu jest koszaliński artysta plastyk Zygmunt Wujek, a scenariusz nazwisk poległych i innych tekstów opracował dr Hieronim Kroczyński.

Gmina Miasto Kołobrzeg sprawuje opiekę nad Cmentarzem Wojennym w Kołobrzegu na mocy Porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim.

Komentarze