Zakończyła się budowa remizy i terenu rekreacyjnego

Dobiegła końca budowa nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Dygowie oraz przylegającego do niej „Placu Pokoleń”. Trwają odbiory. Oficjalnie otwarcie zaplanowane jest na marzec.

Inwestycje powstały w centrum Dygowa, u zbiegu ulic Kołobrzeskiej i Głównej. Zajmują powierzchnię około 60 arów. Wcześniej stał tutaj gmach dawnej świetlicy.

Poprzednia remiza nie miała zaplecza socjalnego i składała się z dwóch garaży. W nowej remizie znajdują się trzy stanowiska dla wozów strażackich. Plac Pokoleń ma być zaś miejsce rekreacji i wypoczynku z urządzeniami w stylu skandynawskim. Ma służyć dorosłym, jak i młodszym mieszkańcom Dygowa.

Koszt tej inwestycji wyniósł ponad 10 milionów złotych, z czego prawie 8 mln zł pochodzi z rządowego programu Polski Ład. Resztę wydatków pokryła gmina Dygowo.

Komentarze