Zapadła decyzja w sprawie wiaduktu

Dziś obradowała Komisja Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych i Autostrad. Podczas posiedzenia przyjęto dokumentację obejmującą projekt budowlany dla budowy łącznika pomiędzy zjazdem z drogi S6 a rondem Patana.

Jak poinformował poseł Czesław Hoc, przyjęte rozwiązania zakładają budowę wiaduktu nad drogą do Budzistowa. Sam wiadukt został maksymalnie obniżony z początkowo planowanej wysokości blisko 8 metrów do wysokości 6 metrów. Na trasie przewidziano również budowę ekranów akustycznych o wysokości od 2 do 3,5 m o łącznej długości 732 metrów, w tym na całym odcinku od ronda Patana, aż do zejścia nasypu do poziomu terenu za drogą do Budzistowa. W projekcie przewidziano również wykonanie nasadzeń zieleni na skarpie i przy podstawie nasypu. Dodatkowo ekran akustyczny ma być obsadzony pnącą się roślinnością. – Przyjęte rozwiązania w sposób maksymalny godzą oczekiwania mieszańców Miasta Kołobrzeg mieszkających w pobliżu przyszłego wiaduktu z wymaganiami określonymi w decyzji środowiskowej i koniecznością zapewnienia komunikacji dla mieszkańców Budzistowa – zapewnia Czesław Hoc.
Przetarg na budowę tego odcinka ma zostać ogłoszony na przełomie tego i przyszłego roku.

Komentarze