Zaprojektują nową bazę Komunikacji Miejskiej

W kołobrzeskim magistracie podpisana została umowa z firmą Metropolis na opracowanie dokumentacji projektowej nowej bazy Komunikacji Miejskiej. Dzięki temu będzie można przystąpić do budowy zaplecza technicznego dla zeroemisyjnego taboru autobusowego. Ma to być kolejny krok w kierunku ekologii i jakości naszego uzdrowiska. Inwestycja ma powstać na terenach przy ul. 6 Dywizji Piechoty.

Nowa baza będzie nie tylko znaczącą poprawą warunków pracy dla pracowników Komunikacji Miejskiej, ale też stworzy nowe perspektywy dla rozwoju tej miejskiej spółki. Planowany zakup zeroemisyjnych autobusów i rozwój infrastruktury niezbędnej do ich funkcjonowania to inwestycja w zdrowie i przyszłość naszego uzdrowiska – dodaje prezydent miasta, Anna Mieczkowska.

Nowa baza zawierać będzie budynek administracyjno-dyspozytorski, stację obsługi z zapleczem socjalnym, stację paliw z miejscami do tankowania i ładowania pojazdów oraz miejscem dla klientów, plac manewrowy dla autobusów z miejscami do szybkiego ładowania. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 540 000,00 zł, a termin realizacji to 270 dni, czyli do 21 lipca przyszłego roku.

Komentarze