Zatoka autobusowa przy Osiedlu Sienkiewiczowskim już gotowa

Już dziś przy ulicy 6 Dywizji Piechoty w Kołobrzegu nastąpił odbiór techniczny zatoki autobusowej.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Osiedla Sienkiewiczowskiego, zakończyła się właśnie budowa zatoki autobusowej – mówi wicestarosta kołobrzeski Jacek Kuś. 

Powiat Kołobrzeski wspólnie z Gminą Miasto Kołobrzeg zrealizował te zadanie. Zakres prac obejmował również przebudowę drogi pieszo-rowerowej oraz przebudowę oświetlenia. Wkrótce zamontowana zostanie również wiata przystankowa.

Łączna wartość inwestycji to kwota 313 682,94 złotych, z czego z budżetu powiatu przeznaczono kwotę 163 682,94 zł.  Reszta pieniędzy pochodziła z budżetu miasta. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRIN Jacek Zadka.

Komentarze