Zbliża się czas decyzji – gdzie będzie się uczyć kołobrzeska młodzież?

Zbliża się termin potwierdzenia woli podjęcia nauki w szkole ponadpodstawowej. Uczniowie mają na to czas do jutra, tj. 21 lipca 2023 r. do godz. 1000. Jest to ostateczny termin, który należy ściśle przestrzegać.

Tego samego dnia o godz. 15 nastąpi publikacja list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. – Potwierdzenie woli podjęcia nauki w wybranej przez Was szkole następuje poprzez dostarczenie do niej oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły. W przypadku szkoły zawodowej należy dostarczyć także odpowiednie dla kierunku kształcenia zaświadczenie lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie – informuje starosta Tomasz Tamborski.

Komentarze