Zbliża się rok szkolny – nauczyciele z awansami zawodowymi

Dziś 46 nauczycieli kołobrzeskich szkół podstawowych i przedszkoli uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Krótka uroczystość mianowania odbyła się w małej sali teatralnej w Regionalnym Centrum Kultury.
Gratulacje nauczycielom złożyła prezydent miasta Anna Mieczkowska. Wręczając akty mianowania prezydent podkreślała wagę podnoszenia kompetencji przez
kadrę nauczycielską: – Fakt, że aż 46 osób uzyskało awans zawodowy to dowód na to, że kołobrzeskim nauczycielom zależy na podnoszeniu swoich kompetencji
i samorozwoju.
Według statystyk w nadchodzącym roku szkolnym w kołobrzeskich szkołach podstawowych i przedszkolach ogółem zatrudnionych będzie 612 nauczycieli,  z tego 437 w szkołach, a 175 w przedszkolach. W kołobrzeskich szkołach podstawowych naukę rozpocznie łącznie 3705 uczniów w 188 oddziałach, z tego do szkół publicznych uczęszczać będzie 3 589 uczniów. W klasach pierwszych naukę rozpocznie 448 uczniów w 25 oddziałach. Najliczniejszą grupę uczniów w naszych szkołach stanowią uczniowie klas V, których jest 521.
Jeżeli chodzi o wychowanie przedszkolne,  to do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych nr 5, 6, 8 i 9 będzie uczęszczało 1 703 dzieci w 82 oddziałach, z tego do przedszkoli publicznych będzie uczęszczało 1 410. Po raz pierwszy edukację przedszkolną rozpocznie 354 dzieci 3-letnich w 12 oddziałach.

Komentarze