Zgasły iluminacje miejskich obiektów. Zobacz dlaczego

W sobotę w Kołobrzegu zgasły iluminacje na charakterystycznych miejskich obiektach.

Wygaszone zostały światła przy ratuszu miejskim i Moście Portowym. W ten sposób miasto ponownie włączyło się w akcję Godzina dla Ziemi WWF.  Ma ona skłonić do refleksji nad zmianami klimatu oraz zwrócić uwagę na problem dużego zużywania energii.  Miasta włączając się do akcji wygaszają swoje najbardziej znane zabytki czy budowle. Mieszkańcy natomiast gaszą na godzinę światła w swoich domach. Organizatorzy tegorocznej edycji w Polsce dedykują akcję polskim rzekom jako ekosystemom.

 

Komentarze