Zgłoś kandydata do nagrody Konika Kołobrzeskiego

Każdego roku prezydent miasta honoruje osoby, instytucje i podmioty gospodarcze w sposób szczególny angażujące się w życie kołobrzeżan i które przyczyniły się do rozwoju oraz promocji miasta, odniosły sukcesy o zasięgu ponadregionalnym. Wraz z kapitułą dziennikarzy prezydent Anna Mieczkowska chce przyznać dwie statuetki Kołobrzeskiego Konika: – Zachęcam wszystkich mieszkańców, stowarzyszenia, zakłady pracy, kluby do składania wniosków o przyznanie nagrody wraz z krótkim uzasadnieniem. Wnioski można składać w terminie do 11 stycznia 2022 r. do Biura Prezydenta Miasta, p. 101 i p. 116 lub mailowo: p.zupaniec@um.kolobrzeg.pl .

Druk wniosku dostępny jest na stronie www.i-kolobrzeg.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta UM – wejście przy Straży Miejskiej.

Wnioski składać mogą:

– organizacje społeczne i stowarzyszenia działające w Mieście Kołobrzeg

– obywatele – mieszkańcy Kołobrzegu w liczbie przynajmniej 20 osób

– podmioty gospodarcze działające w Mieście Kołobrzeg

Koniki Kołobrzeskie za 2021 rok zostaną wręczone podczas uroczystej gali 14 stycznia 2022 roku.

Komentarze