Zielone światło dla poszerzenia granic miasta

Pozytywna opinia wojewody dla poszerzenia granic Kołobrzegu nadeszła do władz miasta.

Chodzi oczywiście o tereny w Korzyścienku. Przypomnijmy, że miasto próbę poszerzenia granic podjęło już w roku ubiegłym, jednak opinia ówczesnego wojewody była negatywna. Władze miasta podjęły jednak drugą próbę i po przegłosowaniu odpowiedniej uchwały przez Radę Miasta ponownie wystąpiły do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Tym razem opinia Urzędu Wojewódzkiego jest pozytywna. Na pozyskanych terenach miasto planuje stworzyć strefę ekonomiczną, by rozwijać inne gałęzie gospodarki. Co istotne, tereny te leżą już poza granicami strefy uzdrowiskowej.

Po pozytywnej opinii wojewody decyzję w tej sprawie do 31 lipca podejmie Rada Ministrów. Jeśli będzie ona pozytywna, granice Kołobrzegu zmienią się 1 stycznia 2025 roku.

WIĘCEJ W MATERIALE WIDEO

 

Komentarze