Złap doświadczenie na praktyce studenckiej w Urzędzie Marszałkowskim otwartym na młodzież

Tworzenie regionalnych tras rowerowych, organizacja strefy Pomorza Zachodniego na Festiwalu Pol’And’Rock, promowanie regionu, budowanie zasięgów w mediach społecznościowych i wiele więcej. Urząd Marszałkowski zaprasza na praktyki studenckie. Na chętnych czeka 21 miejsc stażowych. Praktykanci będą mogli wziąć udział w wielu ciekawych projektach realizowanych
w urzędzie. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do końca maja br.

 Zależy nam na potencjale młodych osób, na ich świeżym spojrzeniu na świat i energii. Chcemy wspierać ich wejście na rynek pracy, a temu służy zdobywanie doświadczenia. Jako Urząd Marszałkowski realizujemy wiele ciekawych projektów, które pozwalają zdobyć cenne umiejętności. Liczymy również na pomysłowość naszych studentów – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego aktualnie prowadzony jest nabór na praktykę studencką do następujących wydziałów i biur:

Wydział Infrastruktury i Transportu

Biuro ds. komunikacji rowerowej – 2 osoby (preferowani studenci kierunków technicznych – budownictwo)

Program praktyk:

Pomoc przy opiniowaniu projektów budowy i oznakowania tras rowerowych, udział w nadzorze nad inwestycjami, udział w przygotowywaniu zakresów inwestycyjnych.

Biuro ds. komunikacji rowerowej – 2 osoby (preferowani studenci  turystyki oraz ekonomii na specjalności marketing)

Program praktyk:

Pomoc w prowadzeniu kanału Pomorze Zachodnie Rowerem w mediach społecznościowych. Zarządzanie contentem, pozyskiwanie informacji i research, tworzenie contentu, mile widziane podstawy grafiki, tworzenie filmików promujących turystykę rowerową, tworzenie propozycji wycieczek rowerowych oraz opisów atrakcji turystycznych i obsługa aplikacji Pomorze Zachodnie.

Gabinet Marszałka

Biuro Komunikacji – 6 osób.

Program praktyk:

Poznanie zasad prowadzenia kanałów Pomorza Zachodniego w mediach społecznościowych: Facebook (profile Pomorze Zachodnie i Pomorze Zachodnie News), Instagram, TikTok. Praktyka obejmie zarządzanie contentem, pozyskiwanie informacji i reaserch, tworzenie contentu – pisanie, podstawy grafiki, a także pracę przy realizacji programów na żywo i streamingów.

Biuro Projektów Promocyjno-Informacyjnych – 3 osoby.

Program praktyk:

Realizowanie projektów promocyjno-informacyjnych pozyskiwanych i współfinansowanych przez Unię Europejską. Planowanie i wdrażanie działań  oraz strategii promocyjnych, informacyjnych, wizerunkowych i marketingowych. Poznanie procedur wyboru wykonawców. Monitorowanie rynku krajowego i zagranicznego pod kątem nowych i skutecznych trendów marketingowych.

Główny Punkt Informacji o Funduszach Unijnych – 1 osoba.

Program praktyk:

Pomoc przy organizacji webinarów, spotkań informacyjnych i planowaniu działań oraz projektów informujących o funduszach unijnych. Pomoc administracyjna.

Biuro Promocji – 2 osoby.

Program praktyk:

– ogólny zakres obowiązków: dbałość o nośniki promocyjne, archiwizacja dokumentów, przygotowywanie materiałów promocyjnych, projekty graficzne, grafika komputerowa.

Biuro Organizacyjne – 1 osoba.

Program praktyk:

Prowadzenie działań wizerunkowych w urzędzie, organizowanie wojewódzkich obchodów rocznic, spotkań okolicznościowych oraz przedsięwzięć o charakterze patriotycznym, obywatelskim i narodowym, planowanie i realizację projektów edukacji obywatelskiej i patriotycznej młodzieży oraz kształtowaniem tożsamości regionalnej.

Wydział Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji Niejawnych

Biuro ds. Bezpieczeństwa i Energetyki – 1 osoba

Wieloosobowe Stanowisko ds. Ochrony i Bezpieczeństwa Publicznego – 1 osoba

Program praktyk:

Poznanie projektów związanych z bezpieczeństwem i obronnością, współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym, Polskim Czerwonym Krzyżem, organizacjami harcerskimi, Policją, a także zasad obiegu i prowadzenie dokumentacji.

Wydział Administracyjny

Wieloosobowe stanowisko ds. zarządzania i utrzymania technicznego siedzib – 2 osoby (preferowani studenci kierunków technicznych, elektryka/elektronika lub budownictwo).

Program praktyk obejmie identyfikację usterek oraz pomoc przy obsłudze serwisów technicznych.

Jak aplikować i przygotować się do rozmowy?

Chętni do odbycia praktyk powinni przygotować swoje CV i złożyć je w dziale kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 40 (wejście od ul. Mazowieckiej 14), pokój 419, z dopiskiem, w jakim wydziale oraz biurze chcieliby odbyć praktykę studencką. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do końca maja br. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną do wskazanej jednostki.

Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej? Jak dobrze napisać CV? W serwisie Youtube/PomorzeZachodnieNews pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=33pKqGJyKhg została opublikowana obszerna rozmowa m.in. z rekruterem firmy IAI Łukaszem Sokalem. Oglądający wideo dowiedzą się, czego nie robić podczas rozmowy kwalifikacyjnej, jak dobrze przygotować CV, czego absolutnie w nim nie uwzględniać, a co jest mile widziane. Łukasz Sokal daje wiele praktycznych rad, które mogą okazać się bardzo cenne dla młodych ludzi wchodzących na rynek pracy. O swoich doświadczeniach stażowych podczas rozmowy opowiada również Igor Siupik, który swoją przygodę z firmą home.pl rozpoczynał właśnie od praktyki. Po jej zakończeniu zostało mu zaoferowane stanowisko pracy.

 

 

fot. Facebook

Komentarze