Złóż do jutra wniosek o „300 plus”

Od 1 lipca można składać wnioski o świadczenie z programu “Dobry Start”, czyli tzw. 300 plus na wyprawkę szkolną. Jeśli rodzic złoży wniosek do końca sierpnia, otrzyma pieniądze do końca września.

Ostateczny termin na przesłanie wniosku o dofinansowanie do wyprawki szkolnej mija 30 listopada 2023 roku.

Program “Dobry start” to 300 zł dofinansowania na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, które się uczy. Wsparcie przysługuje raz w roku – na dziecko, które uczy się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. lub 24 lat w przypadku dzieci z niepełnosprawnością. Rodzice – bez względu na dochody – mogą otrzymać jednorazowo 300 zł na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia, które jest niezbędne do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Wniosek jest tylko elektroniczny. Wysłać go można przez aplikację mZUS, Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia.

Komentarze