Zmiana granic szansą na rozwój Kołobrzegu

Kilka dni temu Prezydent Miasta Kołobrzeg Anna Mieczkowska ogłosiła i zaprosiła mieszkańców miasta do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych na temat poszerzenia granic miasto o osadę Korzyścienko. Konsultacje prowadzone są w dniach od 29 stycznia do 26 lutego 2024 r. poprzez ankietę, która zawierać będzie pytanie: “Czy jesteś za zmianą granic Gminy Miasto Kołobrzeg polegającą na włączeniu do Gminy Miasto Kołobrzeg części sołectwa Korzystno z Gminy Kołobrzeg?”. Na zadanie pytanie osobiście odpowiem: TAK! W kilku zdaniach postaram się Państwa przekonać do tego samego.

Poszerzenie granic miasta o ten obszar pozwoli na władztwo planistyczne, czyli wskazanie funkcji i przeznaczenia dla tych nieruchomości. Diametralnie zmieni sytuację w zakresie zmiany profilu gospodarczego miasta i otworzy możliwości stworzenia strefy aktywności gospodarczej. W dobie powstawania w niedalekiej przyszłości i odległości od miasta farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim, Kołobrzeg stanie się naturalnym miejscem lokowania się firm z tej branży oraz podmiotów zależnych, nie tylko w porcie, lecz także na lądzie tzw. suche porty, a do tego niezbędne są tereny inwestycyjne. Pozyskanie terenów osady Korzyścienko spowoduje przełamanie monokultury gospodarczej i otworzy możliwość lokacji na terenie miasta branż innych niż hotelarska i usługi turystyczne. Zmiana granic to korzyści płynące bezpośrednio dla mieszkańców, poprzez zwiększone wpływy do budżetu miasta, a w ślad za tym pozyskane dochody można będzie przeznaczyć na podnoszenie jakości świadczenia usług publicznych. Pojawienie się nowych firm to szansa na rozwój i nowe miejsca pracy w sektorach gospodarki, które na naszych terenie jeszcze nie są zbyt popularne np. IT, start-up, przemysł 4.0, logistyka. Jednym słowem poszerzenie granic miasta to szansa na rozwój, myślenie o dobrej o przyszłości dla Kołobrzegu i wszystkich kołobrzeżan.

Wspieram i mocno zachęcam do wzięcia udziału w konsultacjach. Pokażmy razem, że Kołobrzeg nie jest dla nas obojętny. Każdy ma wpływ na jego przyszłość, także Państwo.

Przewodniczący Klubu Radnych Nowy Kołobrzeg

Łukasz Zięba

Komentarze