Zmiany w ruchu również w Grzybowie

Gmina Kołobrzeg przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie zmian w ruchu drogowym w obrębie ulicy Nadmorskiej w Grzybowie.

Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z dwoma przygotowanymi przez urzędników wariantami zmian.  Jak wynika z informacji urzędu, znaczna większość opowiedziała się za wariantem drugim, który zakłada m.in.  wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30 km/h, ale także ruchu jednokierunkowego na ulicach Nadmorskiej, Namiotowej, Sztormowej oraz Długiej.

Podczas dyskusji na spotkaniu padło jednak wiele sugestii. W efekcie projektant ma przygotować jeszcze jedną propozycję. Byłaby to zmodyfikowana wersja wariantu drugiego. Projektant ma sprawdzić, czy zmiany, które proponowali mieszkańcy są możliwe do zrealizowania. Po sprawdzeniu i ewentualnym przygotowaniu planu ma odbyć się kolejne spotkanie, na którym ma zostać przedstawiona ostateczna wersję projektu.

Komentarze