Zmiany w ruchu w Grzybowie? Będą konsultacje

Urząd Gminy Kołobrzeg pracuje nad zmianami organizacji ruchu na ulicy Nadmorskiej w Grzybowie, by poprawić bezpieczeństwo w tym ruchliwym miejscu nadmorskiej miejscowości.

W związku z tym Gmina Kołobrzeg zamówiła u specjalistów przygotowanie projektów nowej organizacji ruchu. Projektanci przygotowali dwa warianty dla ulicy Nadmorskiej.

Wariant I

Ta opcja przedstawia postawienie oznakowania mającego na celu uspokojenie ruchu w północnej części miejscowości Grzybowo, poprzez wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30km/h oraz wprowadzenie elementów spowolnienia ruchu w ul. Nadmorskiej, na odcinku od ulicy Namiotowej do ul. Zielonej (3 progi zwalniające – wyspowe).

Wariant II

Ta opcja to działanie dużo bardziej kompleksowe. Tak jak poprzedni także zakłada wprowadzenie strefy ograniczenia prędkości do 30km/h. Jednak zakłada także oznakowanie mające na celu uspokojenie ruchu poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ulicach Nadmorskiej, Namiotowej, Sztormowej oraz Długiej. Wprowadzenie ruchu jednokierunkowego pozwoli wygospodarować teren na zorganizowanie miejsc postojowych, tak potrzebnych w tej części miejscowości szczególnie w okresie sezonu letniego. Rozwiązanie to przyczyni się do uporządkowania ruchu i utrzymania jego płynności, ponadto wyznaczenie miejsc parkingowych pozwoli na swobodne korzystanie pieszych z całej szerokości chodnika, co w chwili obecnej jest wręcz niemożliwe z uwagi na pozostawianie pojazdów w miejscach do tego nie wyznaczonych. Dzięki wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego w ulicy Nadmorskiej, na odcinku od ulicy Namiotowej do ulicy Zielonej , będzie możliwe wydzielenie pasa i kontra pasa dla rowerzystów. Rozwiązanie to w znaczny sposób poprawi bezpieczeństwo najmniej chronionych uczestników ruchu drogowego. Projektowane pasy dla rowerzystów w ul. Nadmorskiej są nawiązaniem do istniejących ścieżek rowerowych zlokalizowanych w ulicy Zielonej i Nadmorskiej.

Jak tłumaczą urzędnicy, na sytuację komunikacyjną na tej ulicy należy spojrzeć z szerokiej perspektywy dwóch okresów czasowych – sezon i okres poza sezonem. Poza okresem sezonu letniego głównymi użytkownikami dróg są  mieszkańcy i natężenie tego ruchu nie jest na taką skalę co w okresie wakacji. Jest to jednak droga prosta, co niektórych kierowców zachęca do mocniejszego wdepnięcia pedału gazu. W sezonie letnim zaś na drodze jest natłok pieszych poruszających się zarówno po jezdni, jak i po chodniku, rowery, skutery, hulajnogi czy gokarty, poruszające się pomiędzy zaparkowanymi samochodami wzdłuż ul. Nadmorskiej – tacy użytkownicy drogi stwarzają zagrożenie zarówno dla siebie, jak również dla kierujących pojazdami. Dodatkowo poruszająca się ulicą Nadmorską komunikacja miejska w sezonie niejednokrotnie zgłaszała uwagi co do braku przejezdności drogą z uwagi na ww. okoliczności. Brak kompleksowego rozwiązania może skutkować wycofaniem pojazdów komunikacji miejskiej z ul. Nadmorskiej.

W związku z tym, że te zmiany mają tak wielkie znaczenie Gmina Kołobrzeg chciałaby skonsultować obie opcje z mieszkańcami. Rozważania nad tym tematem zostaną zwieńczone spotkaniem z mieszkańcami Grzybowa, które zostało zaplanowane na 9 lutego na godzinę 17:00 w świetlicy w Grzybowie. Swoje uwagi można przekazać także mailowo: a.goluch@gmina.kolobrzeg.pl lub e.retyk@gmina.kolobrzeg.pl lub też za pośrednictwem poczty tradycyjnej do dnia 09.02.2022 r.

 

Komentarze