Zmienił się sołtys Sianożęt

Powoli zbliżamy się do końca sołeckich wyborów w Gminie Ustronie Morskie. Do tej pory bez zmian pozostali sołtysi w miejscowościach:   Ustroniu Morskim, Gwiździe, Kukini, Rusowie. Zmiana nastąpiła na stanowisku sołtysa w Sianożętach. Dotychczasowego, Mariana Bedusa zastąpił Roman Marciniak.

Olga Sroga, dotychczasowa sołtys Ustronia Morskiego, ponownie została włodarzem sołectwa Ustronie Morskie. W skład Rady Sołeckiej Sołectwa Ustronie Morskie weszły: Urszula Kraska – Śmilgiewicz, Beata Banasiak i Małgorzata Winiecka. Sylwia Pluta ponownie została sołtysem Rusowa. Podczas zebrania wiejskiego mieszkańcy zaproponowali tylko jedną kandydaturę  Podczas głosowania oddano 66 ważnych głosów, jeden nieważny. Głos na obecną sołtys oddało 56 osób. Skład nowej Rady Sołeckiej: Anna Britzen, Ewa Gołuch, Zofia Kudlińska, Adam Szostak i Wioleta Adamczewska. 97 mieszkańców Sołectwa Sianożęty wzięło udział w głosowaniu nad wyborem sołtysa swojej miejscowości. Mieszkańcy zgłosili trzy kandydatury: Mariana Bedusa, Romana Marciniaka i Krzysztofa Mazura. Na dotychczasowego sołtysa Mariana Bedusa zagłosowało 31 osób, Romana Marciniaka-58, a Krzysztofa Mazura -7. Sołtysem Sianożęt został Roman Marciniak. W skład Rady Sołeckiej weszli: Tomasz Pięta, Sandra Gontek, Weronika Jabłońska i Arleta  Karabelska.   W Kukini mieszkańcy na stanowisko sołtysa zgłosili trzech kandydatów: Justyna Pryłowska, Ilona Bednarek i Paweł Rabiniak. Na Justynę Pryłowską głos oddało 16 mieszkańców, Pawła Rabiniaka 15, a Ilonę Bednarek 12. Komisja Wyborcza stwierdziła, że na nową kadencję sołtysem została ponownie Justyna Pryłowska. W Radzie Sołeckiej znaleźli się: Ilona Bednarek, Anna Rojek i Marcin Ciania.

W Gwiździe sołtysem ponownie została Maria Piątek. W skład Rady Sołeckiej weszli: Monika Świecka, Bożena Adamczyk i Krystyna Borowska. W każdym sołeckim zebraniu uczestniczy Bernadeta Borkowska

Ostatnie wybory już 22 marca o godz. 18.00  w świetlicy wiejskiej w Kukince.

Komentarze