Zniszczenia i kradzież na Cmentarzu Wojennym

W środę, 24 kwietnia pracownik Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków w Kołobrzegu stwierdził na cmentarzu wojennym w Kołobrzegu uszkodzenie granitowych płyt nagrobnych oraz kradzież łącznie 17 sztuk metalowych tablic przedstawiających orła Wojska Polskiego (13 tablic) oraz gwiazdę Armii Radzieckiej (4 tablice). Zdarzenie zostało niezwłocznie zgłoszone właściwym służbom.

Kradzież tablic i uszkodzenie nagrobków ma nie tylko wymiar materialny, ale także etyczny oraz społeczny – jest to jedna z większych nekropolii wojskowych na Pomorzu Zachodnim. Upamiętniono tu poległych w czasie walk o Kołobrzeg w marcu 1945 r. Założenie cmentarza podlega przepisom prawa wynikającym z ustawy o cmentarzach i grobach wojennych, ponadto nekropolia jest objęta ochroną konserwatorską i znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

Jeśli ktoś natrafi na ukradzione tablice, kołobrzeski magistrat prosi o pilny kontakt z Policją lub Miejskim Konserwatorem Zabytków.

Niżej zdjęcia ukradzionych elementów i zniszczone granitowe płyty. 

Komentarze