Zobaczyli apel w Gazecie Kołobrzeskiej – przekazali do muzeum zdjęcie bohatera

Takie momenty w pracy dziennikarskiej cieszą najbardziej – po przeczytaniu artykułu w Gazecie Kołobrzeskiej do Muzeum Oręża Polskiego zgłosiła się rodzina, która przekazała fotografię bohatera biorącego udział w walkach o Kołobrzeg.

To już kolejna fotografia poległego żołnierza, która zasiliła zbiory Muzeum Oręża Polskiego. Szeregowy Stanisław Jamrożek poległ 16 marca 1945 roku i został pochowany w okolicy parowozowni. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ogłosiło prowadzenie badań w zakresie żołnierzy poległych w walkach o Kołobrzeg. Jednym z elementów realizowanego procesu, jest pozyskanie zdjęć żołnierzy. Dzięki artykułowi z apelem opublikowanym w Gazecie Kołobrzeskiej muzeum odwiedziła rodzina Stanisława Jamrożka.  – Pani Bożena Motyczyńska przekazała nam zawiadomienie o śmierci żołnierza, a także zdjęcie pamiątkowe z jego żoną – Julianną Jamrożek, a także córkami. Niestety, kobieta nie zna historii żołnierza, którą odtworzyliśmy na podstawie archiwaliów. Jak mówi pani Bożena, zdjęcia żołnierzy są niezwykle ważne i żałuje, że nie może umieścić takiego zdjęcia na nagrobku męża Julianny Jamrożek, drugiej żony żołnierza – przekazało nam Muzeum Oręża Polskiego.

Przypominamy, że każdy, kto ma informacje na temat poległych żołnierzy w walkach o Kołobrzeg, może zgłaszać się do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, e-mail: kolobrzeg@muzeum.kolobrzeg.pl, tel. 500-166-222.

Komentarze