Zostaw 1,5% podatku w Kołobrzegu

Od tego roku osoby rozliczające podatek dochodowy od osób fizycznych mogą zadecydować o przekazaniu już nie 1%, lecz 1,5% podatku dochodowego wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Przekazując 1,5% podatku dochodowego, korzystamy z możliwości samodzielnego zadecydowania, gdzie trafi część naszego podatku. Zachęcamy do przekazania 1,5% kołobrzeskim organizacjom, dzięki czemu wspieramy ich działalność statutową.

Kto może przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacjom mającym status pożytku publicznego?

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
  • emeryci, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany specjalnie dla nich PIT-OP

 

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
zaktualizowany 13 lutego 2023 roku
LP KRS NIP Nazwa OPP Miejscowość
1 0000023368 6711572917 KOŁOBRZESKA IZBA GOSPODARCZA KOŁOBRZEG
2 0000080850 6711654549 FUNDACJA  “BEZPIECZNY POWIAT” W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG
3 0000105808 6711615905 STOWARZYSZENIE AMAZONEK W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG
4 0000108407 6711631844 STOWARZYSZENIE UŻYTKOWNIKÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ ORAZ ICH RODZIN I PRZYJACIÓŁ “FENIKS” W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG
5 0000164182 6711030458 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG
6 0000267934 6711742986 STOWARZYSZENIE “VICTORIA” DLA OSÓB Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ KOŁOBRZEG
7 0000287972 6711752996 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT W KOŁOBRZEGU-“REKS” KOŁOBRZEG
8 0000324651 9282034226 BELLALA VITA KOŁOBRZEG
9 0000377017 6711801281 KOŁOBRZESKIE STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM Z AUTYZMEM KOŁOBRZEG
10 0000394819 6711809615 UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG
11 0000467133 6711813947 STOWARZYSZENIE KROPKA – WOLNI OD UZALEŻNIEŃ KOŁOBRZEG
12 0000474371 6711814131 FUNDACJA INTEGRACJA ŚRODOWISK EDUKACYJNYCH “MORSKA KRAINA” KOŁOBRZEG
13 0000543631 6711816992 “UWIERZCIE W NAS-NA RZECZ OSÓB, KTÓRYM WĘDRUJE SIĘ TROCHĘ TRUDNIEJ …” W KOŁOBRZEGU KOŁOBRZEG
14 0000553785 6711817402 FUNDACJA “NA PRZEKÓR PRZECIWNOŚCIOM” KOŁOBRZEG

 

Pełen wykaz organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz wyszukiwarka podmiotów znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności https://niw.gov.pl/opp/wykaz-opp/

Aktualnie w wykazie znajduje się 14 kołobrzeskich OPP, ale warto pamiętać również o organizacjach ogólnokrajowych, które aktywnie działają na rzecz kołobrzeżan.

 

Komentarze