ZUS przygotowany do obsługi „500 plus”

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest przygotowany do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500 plus. Od 1 stycznia 2022 r. ZUS będzie przyjmował wnioski o nowe świadczenia – tylko elektronicznie.

Gminy natomiast będą kontynuowały wypłaty przyznanych już świadczeń do końca okresu, na jaki zostały ustalone, czyli do końca maja przyszłego roku. W tych sprawach nadal należy kontaktować się z pracownikami gmin. W tej sytuacji osoby, które obecnie otrzymują świadczenie z gmin, nie muszą nic robić tzn. zgłaszać tego faktu do ZUS. Wnioski o przyznanie świadczenia „500 plus” od 1 stycznia będzie można przesyłać tylko elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia.

Nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci przenosi ustalanie uprawnień do świadczenia wychowawczego i jego wypłatę z gmin do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kolejna zmiana dotyczy wypłaty świadczenia. Będą one przekazywane tylko bezgotówkowo, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Ważna zmiana w ustawie to sposób prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego. Pisma, informacje i decyzje będą przekazywane elektronicznie, przez PUE ZUS.

Z uwagi, że od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie i załączniki do niego można będzie złożyć tylko elektronicznie, ZUS zapewni wszystkim taką możliwość. Każda osoba będzie mogła liczyć na pomoc ZUS przy składaniu tych dokumentów.

Komentarze